Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
2013