Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ
 

                                      ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΥ
                                                              ΕΛΑΒΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ