Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Diabolo tricks

http://www.youtube.com/v/0xbc5HDUvIg?autohide=1&version=3&autohide=1&feature=share&attribution_tag=GIm_VcoUOPtjNLwUZgzn1Q&showinfo=1&autoplay=1